Υλικό για βοήθεια

Global ARCH / Υλικό για βοήθεια

Χορωδία Καρδιάς: Μια συναρπαστική μελέτη που δείχνει ότι το τραγούδι της χορωδίας βελτιώνει τη δύναμη των αναπνευστικών μυών και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με δομικές καρδιακές παθήσεις. Δημοσιεύθηκε από την Swiss Medical Weekly στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία.

Ένας πόρος συγγενών καρδιακών παθήσεων με εξαιρετικές εικόνες 50 συγγενών καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. Ένας μεγάλος πόρος για γονείς και ασθενείς.