Προσωπικό

Global ARCH / Προσωπικό

Συμμετέχει η Ντίνα Σκαλόνε Global ARCH τον Ιανουάριο του 2022 ως ιδρυτικός Εκτελεστικός Διευθυντής. Η ελπίδα μας είναι ότι η θέση μερικής απασχόλησης θα αυξηθεί όσο Global ARCH εξελίσσεται.

Η Ντίνα έχει συνεργαστεί με αναδυόμενους και καθιερωμένους οργανισμούς και κατανοεί την καθημερινή πραγματικότητα της ανεξάρτητης λειτουργίας μιας μικρής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. Το πιστεύει Global ARCH δημιουργεί μια παγκόσμια φωνή για τους ασθενείς με CHD και RHD και τις οικογένειές τους που είναι πραγματικά οραματιστής.