மேலும் அறிய

Global ARCH / மேலும் அறிய

பிறவி இதய நோய் மற்றும் ருமாட்டிக் இதய நோய் மற்றும் அது உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் பற்றி மேலும் அறிக, மேலும் எங்கள் Global ARCH பலவிதமான தலைப்புகளில் லைவ் வெபினார்கள். அதேபோல், நீங்கள் கல்வி பொருள் மற்றும் பயனுள்ள இணைப்புகளைக் காண்பீர்கள் - மேலும் நாங்கள் எப்போதும் அதிகமானவற்றைச் சேர்க்கிறோம்.

Image2

பிறவி இதய நோய் மற்றும் ருமாட்டிக் இதய நோய் பற்றிய உண்மைகள்

Image2

CHD / RHD மற்றும் COVID-19

Image2

Global ARCH இணையக்கல்விகள்