Nguồn lực

Global ARCH / Nguồn lực

Nguồn tài liệu về bệnh tim bẩm sinh với hình ảnh nổi bật của 50 ca phẫu thuật tim bẩm sinh. Một nguồn tài liệu tuyệt vời cho phụ huynh và bệnh nhân.