Dibana nathi

Global ARCH / Dibana nathi

Global ARCH Umdibaniso wemibutho enceda isifo samathambo kunye nesifo sentliziyo (RHD kunye ne-CHD) yesigulana kunye nemibutho yosapho. Isigulana ngasinye, iintsapho, iingcali kwezempilo, kunye nabaxhasi bayakhuthazwa ukuba bajoyine njengamalungu axhasayo. Njenge Global ARCH ilungu uya kuba namathuba okufunda kwi-CHD kunye neenkokheli ze-RHD kwihlabathi liphela. Uya kuba namathuba okuthatha inxaxheba kwizenzo zengingqi, zesizwe kunye nezehlabathi ukuphucula ikamva lomntu ngamnye ochaphazelekayo sisifo sentliziyo esiqala ebuntwaneni.

Sayina umbutho wakho njengelungu le Global ARCH 

Yiba ngumxhasi we Global ARCH