Iinyani malunga ne-CHD / RHD

Global ARCH / Funda nzulu / Iinyani malunga ne-CHD / RHD
  • Unyaka ngamnye malunga ne-1.3 yezigidi zabantwana bazalwa benesifo sentliziyo (i-CHD). [1]
  • Umntu omnye kwabane uyakufa ngaphandle kongenelelo kwangoko [2] kwaye uninzi luyakudinga utyando lwabantwana ukufikelela kubudala be-18. Kodwa i-90% yabantwana behlabathi abanalo ukufikelela kukhathalelo lwentliziyo. [3]
  • Kwiindawo ezininzi ezihlelelekileyo, izifo ezinganyangekiyo zinokubangela isifo sentliziyo (RHD). [3]
  • I-RHD yeyona ngxaki ixhaphakileyo yentliziyo yabantwana kumazwe amaninzi anengeniso ephantsi. Ehlabathini lonke baqikelelwa kwizigidi ezingama-33 abantu abaphila ne-RHD. [4]
  • Zombini izigulana ze-CHD kunye ne-RHD zifuna ukhathalelo lwentliziyo olukhethekileyo lokuphila ukuze zigcine iintliziyo zazo zisempilweni. Nditsho namazwe aneyona nyameko ibalaseleyo ekukhathaleleni iintliziyo zabantwana ahlala esokola ukukhathalela aba baguli njengokuba bekhula.
  • Sifuna uncedo lwakho ukuqinisekisa ukuba wonke umntu onesifo sentliziyo esaqala ebuntwaneni ufumana unonophelo aludingayo ukuze aphile ubomi obude nobusempilweni

Yabelana ngeli phepha

Facebook
Twitter
LinkedIn
Imeyli