Sijoyine

Global ARCH / Sijoyine

Global ARCH umfelandawonye wezinhlangano ezisiza i-rheumatic and congenital heart disease (RHD ne-CHD) izinhlangano zeziguli nezomndeni. Iziguli ngazinye, imindeni, ochwepheshe bezempilo, nabasekeli bayakhuthazwa ukuthi bajoyine njengamalungu asekelayo. Njenge Global ARCH ilungu uzoba namathuba okufunda kubaholi be-CHD ne-RHD emhlabeni wonke. Uzobuye ube namathuba okubamba iqhaza ezenzweni zesifunda, zikazwelonke nezomhlaba wonke ukwenza ngcono ikusasa lawo wonke umuntu othintekayo yisifo senhliziyo esiqala ebuntwaneni.

Bhalisa inhlangano yakho njengelungu le- Global ARCH 

Yiba umsekeli we Global ARCH