Amaqiniso Nge-CHD / RHD

Global ARCH / Funda kabanzi / Amaqiniso Nge-CHD / RHD
  • Unyaka nonyaka zingu-1.3 million izingane ezizalwa zinesifo senhliziyo esizalwe naso (CHD). [1]
  • Oyedwa kwabane uzofa ngaphandle kokungenelela ngokushesha [2] futhi abaningi abaningi bazodinga ukuhlinzwa ebuntwaneni ukuze bafinyelele eminyakeni engu-18. Kodwa izingane ezingama-90% zomhlaba azikwazi ukufinyelela ekunakekelweni kwenhliziyo. [3]
  • Emiphakathini eminingi ebincishwe amathuba, izifo ezingalashwa nazo zingadala isifo senhliziyo i-rheumatic heart (RHD). [3]
  • I-RHD yinkinga yenhliziyo yezingane ejwayelekile emazweni amaningi ahola kancane. Emhlabeni jikelele kunabantu abalinganiselwa ezigidini ezingama-33 abaphila ne-RHD. [4]
  • Zombili iziguli ze-CHD ne-RHD zidinga ukunakekelwa kwenhliziyo okukhethekile impilo yazo yonke ukugcina izinhliziyo zazo ziphilile. Ngisho namazwe anokunakekelwa kwenhliziyo ebuntwaneni okuhle kakhulu ahlala elwela ukunakekela lezi ziguli njengoba zikhula.
  • Sidinga usizo lwakho ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu onesifo senhliziyo esiqala ebuntwaneni uthola ukunakekelwa akudingayo ukuze aphile impilo ende futhi enempilo

Yabelana ngaleli khasi

Facebook
Twitter
LinkedIn
imeyili